Ocenený študent Marko Kmeť sa zúčastnil na vyhodnotení súťaže, na ktorom si prevzal diplom a vecnú odmenu.