Ocenenie:

Ústredný plagát

Marko Kmeť „Beznádej“

žiak 4.B, SOŠ Kalná nad Hronom
plagat2015