VÝHODY ŠTÚDIA

  • autobusové zastávky zo všetkých smerov školy
  • stravovanie a ubytovanie priamo v škole za veľmi výhodné ceny
  • možnosť štúdia aj pre hendikepovaných žiakov
  • finančné nenáročné štúdium, prevažnú časť pomôcok a materiálov zabezpečuje škola
  • veľa exkurzií, besied, výstav prác žiakov, športových a kultúrnych aktivít, výletov, súťaží vo fotografovaní, grafike a plagátovej tvorbe
  • naši žiaci dosahujú medzinárodné, celoštátne, krajské a okresné ocenenia hlavne vo fotografovaní a grafike
  • nadštandardné vybavenie odborných učební
  • pre využitie voľného času máme posilňovňu, relaxačnú cvičebňu, spinning, jumping, oproti škole relaxačné centrum s krytou plavárňou, plážové volejbalové ihrisko
  • obec Kalná nad Hronom je bohatá rýchlo sa rozvíjajúca križovatka všetkých dopravných ciest