Študijný odbor 6429 K

Uplatnenie absolventa:

* Reklama
* Obchod
* Služby
* Výroba
* Cestovný ruch
* Zdravotníctvo
* Žurnalistika
* Kriminalistika

PRVÝ A JEDINÝ EXPERIMENTÁLNE OVEROVANÝ ODBOR NA SLOVENSKU

Štvorročný študijný odbor s maturitou, vysoká odborná špecializácia

Odbor vznikol z požiadavky zamestnávateľov v oblasti propagácie, reklamy, osvety, kultúry, cestovného ruchu, žurnalistiky, zdravotníctva a informačných služieb samospráv. Je to štvorročný študijný odbor s maturitou. Podobné odbory sú aj v krajinách EÚ. Absolvent môže študovať na vysokej škole najmä v odboroch fotografického a výtvarného umenia.

Odbor je jedinečný, pretože je úplne nový a možno ho študovať len v SOŠ Kalná nad Hronom. Je projektom Ministerstva školstva SR.

Podmienky prijatia na štúdium:

Predpoklady uchádzača: (nie sú podmienkou)

 • kreativita (tvorba nových nápadov)
 • záľuba vo fotografovaní
 • práca s počítačom pri spracovávaní obrázkov

Priebeh štúdia:

 1. povinné všeobecnovzdelávacie predmety ako na všetkých stredných školách
 2. odborné predmety sú zamerané na rozvoj kreativity, schopnosti hodnotiť a tvoriť komerčné fotografické dielo a naučiť sa podnikať v danej oblasti:
 • digitálna fotografia
 • počítačová grafika
 • estetika výtvarná kultúra
 • materiály a technológie
 • optika a prístroje
 • ekonomika
 • dejiny teórie fotografie
 • propagácia a reklama
 • odborná prax

Predmety sú za celé študijné obdobie, niektoré len v jednotlivých ročníkoch.

Na štúdium sa môžu prihlásiť aj žiaci zdravotne postihnutí i s vývinovými poruchami učenia.