SI KREATÍVNY, GRAFICKY A TECHNICKY ZDATNÝ

A CHCEŠ ŠTUDOVAŤ NA NAŠEJ STREDNEJ ŠKOLE ?

pridajtesa

  • Chceš mať základy úspešného manažéra nielen u nás ale aj v zahraničí?
  • Chceš sa zaradiť do klubu najlepších profesionálnych fotografov?
  • Chceš sa uplatniť na trhu práce v najrozšírenejšom odbore v Európe?
  • Chceš byť špičkovým grafikom, fotografom v najlukratívnejších firmách na Slovensku?

AK ÁNO, TAK NEVÁHAJ A PRÍĎ MEDZI NÁS

Vy nám dáte dôveru, aby sme spolu postupným a systematickým zdokonaľovaním a vzdelávaním našli spoločnú odpoveď a my sa postaráme o to, aby ste vedomosti, ktoré u nás nadobudnete, vedeli čo najlepšie využiť v praxi a tak si naštartovali svoju profesionálnu dráhu.