Pre deň vyhlásenia skráteného vyučovania zo 45 minút na 30 minút platí časový rozpis hodín publikovaný nižšie.

Skrátené vyučovanie vyhlasuje vedenie školy najskôr ráno v aktuálny deň z dôvodu tropických horúčav. Inak funguje normálny režim.

skrátené vyučovanie

skrátené vyučovanie