PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2. kolo

Dňa 20. 06. 2017 sa budú konať prijímacie skúšky pre školský rok 2017/2018
V školskom roku 2017/2018 škola bude pripravovať žiakov v študijnom odbore

grafik digitálnych médií

VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY – 1. kolo
Prijímacie kritéria pre školský rok 2017/2018 pre odbor GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ
EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA – zmena dĺžky štúdia na 2 roky