VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY – 1. kolo
Prijímacie kritéria pre školský rok 2017/2018 pre odbor GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ
EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA