Návody ako pracovať s IŽK:

základné informácie – prihlásenie, overenie mailu

pokyny pre rodiča a žiaka

pokyny pre učiteľa

pokyny pre triedneho učiteľa

známkovanie