V mesiaci október 2015 sa uskutočnil kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 1. a 2. ročníka.
Obsahové zameranie:
Riešenie mimoriadnych udalostí a činností po vyhlásení mimoriadnej situácie – civilná ochrana, zdravotná príprava, dopravná výchova, …
Odborní lektori:
Dr. Szabová, Mgr. Ivanová, Ing. Šilhavíková, Mgr. Obrtalová, Mgr. Hudec