Naša žiačka Silvia Gandžalová z 2.A získala 2. miesto v súťaži Plagát a príbeh roka v téme výtvarných prác: „Príbeh cesty z tmy“. Srdečne gratulujeme 😀

Súťaž bola organizovaná NSK a Krajským osvetovým strediskom v Nitre.

Fotografické zábery sú z odovzdávania ocenenia za umiestnenie v súťaži, ktorého sa zúčastnila autorka spolu s pani riaditeľkou školy Mgr. Alenou Kočkovskou 🙂