Ústna časť MS


Časový harmonogram:
Grafik digitálnych médií 5.6.2017
Prevádzka obchodu 5.6.2017

Písomná a externá časť MS


Pokyny a informácie pre žiakov
Časový harmonogram:
SJL 14.03.2017
ANJ 15.03.2017