Externá časť a písomná forma
internej časti maturitnej skúšky

Všeobecné pokyny a ďalšie informácie

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2017/2018 v predmetoch:

Kedy zmaturujete?

Vyučovacie jazyky, cudzie jazyky:

Zmaturujete, ak
1. Ak dostanete z ústnej najhoršie 3 (1,2,3) a z testu viac ako 33% (33% je málo)
2. Ak dostanete z ústnej najhoršie 3 (1,2,3) a zo slohu viac ako 25% (25% je málo)
3. Ak dostanete z ústnej 4,
potom musíte mať napísaný test na viac ako 33% (33% je málo) a SÚČASNE sloh na viac ako 25% (25% je málo).

Na ústnu maturitu môžete ísť bez ohľadu na výsledky z testu či slohu.