DOKONČENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Riaditeľstvo Strednej odbornej školy v Kalnej nad Hronom, Ul. mieru 23, organizuje
od 1. septembra 2016 vzdelávanie pre fyzické osoby s cieľom získať nižšie stredné vzdelanie podľa § 42 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon), čo Vám umožní :

a) získať nižší stredný stupeň vzdelania a pokračovať v ďalšom štúdiu na strednej škole,
b) nadobudnúť kompetencie, ktoré zodpovedajú profilu absolventa ZŠ,
c) doplniť si vzdelanie na uplatnenie a využitie v osobnom, rodinnom a občianskom živote.

Forma štúdia : denná a externá

Dĺžka štúdia : 1 rok

Záujemci sa môžu prihlásiť najneskôr do 10.09.2016. 

Prihlášku si môžete stiahnuť tu: PRIHLÁŠKA  alebo prevziať na sekretariáte školy.

Kontakt :

Stredná odborná škola
Ul. mieru 23
935 32 Kalná nad Hronom
Tel. číslo : 036/6395215
E- mail : soskalna1@gmail.com