Tak ako aj po iné roky, tak aj v teraz sa žiaci a zamestnanci našej školy rozhodli darovať to najcennejšie a nenahraditeľné – svoju krv.

Dňa 4.4.2018 sa zúčastnili na odbere krvi, ktorý organizovala miestna organizácia ČK v Kalnej nad Hronom.

Som hrdá, že aj na našej škole sú ľudia, ktorí nezištne pomáhajú a tým zachraňujú ľudské životy. Ďakujeme !!!

RŠ Mgr. Alena Kočkovská