Stredná odborná škola
Ul. mieru 23,
935 32 Kalná nad Hronom

tel/fax: 036/6395215, 0905 867 825
riaditeľka školy Mgr. Alena Kočkovská
e-mail: soskalna1@gmail.com

hospodárka Mgr. Erika Dvorakovičová
e-mail: e.dvorakovic@gmail.com

učiteľka poverená zastupovaním RŠ
Mgr. Jana Ivanová

e-mail: jana.ivanova59@gmail.com, 036/6395215

kód školy: 643024 (na prihlášku na VŠ, …)
IČO školy: 000893501