017

Naši žiaci sa dňa 2.10.2014 zúčastnili výstavy Tutanchamon v Bratislave. Fotky sú autorským dielom našich žiakov.

Výstava Tutanchamon – Jeho hrobka a poklady