Občianske združenie pri Strednej odbornej škole je na základe splnených podmienok riadne registrované do Centrálneho registra prijímateľov podielu zo zaplatenej dane. Aj v tomto roku sa uchádzame o Vašu pomoc vo forme darovania 2% z dani z príjmu za rok 2016. Nepredstavuje to pre Vás žiadne výdaje navyše – rozhodnete iba o tom, či dve percentá z vašich daní pôjdu do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte našu činnosť.

Naše údaje pre vpísanie do daňového priznania.

Názov:           Rodičovské združenie pri SOŠ

Sídlo:             Ulica mieru 23, 935 32 Kalná nad Hronom
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID:        17319617/411

Vaše 2% z dane nám pomôžu v roku 2017 pokračovať v skvalitňovaní výchovy a vzdelávania Vašich detí.

TLAČIVÁ:

Vyhlásenie o poukázaní sumy vo WORDE
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2016 vo WORDE

Vyhlásenie o poukázaní sumy v PDF
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2016 v PDF

Ď A K U J E M E ! ! !