Burza stredných škôl Žiar nad Hronom

Dňa 21. novembra 2017 sa naša škola zúčastnila 21. ročníka podujatia STREDOŠKOLÁK v MsKC v Žiari nad Hronom.
Podujatie organizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žiar nad Hronom a zúčastnilo sa ho 38 stredných škôl.

 DEŇ POVOLANÍ – BURZA INFORMÁCIÍ 2017 Levice

Dňa 24.11.2017 v športovej hale v Leviciach sa konal “DEŇ POVOLANÍ – BURZA INFORMÁCIÍ 2017“  s hlavným mottom “STREDNÁ ŠKOLA NIE JE CIEĽ, ALE CESTA“.