S veľkou radosťou vás pozývame na vernisáž grafických prác žiakov 3. ročníka,
ktorá sa bude konať 21. júna 2018 o 16.00 v priestoroch školy.

Práce žiakov vznikli ako súčasť komplexnej záverečnej úlohy, v ktorej museli preukázať schopnosť spracovať odborný text a na základe informácií o danom avantgardnom smere vytvoriť originálnu grafickú prácu.

Tešíme sa na vás!

Mgr. Anna Sádovská, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

autor pozvánky: Erik Števár, 3.A