Mgr. Alena Kočkovská –  riaditeľka školy – alena.kockovska@gmail.com

Mgr. Jana Ivanová – učiteľka poverená zastupovaním RŠ, koordinátorka drogovej prevencie – jana.ivanova59@gmail.com

RNDr. Darina Fodorová – učiteľka – darina.fodorova@gmail.com
Ing. Martina Šilhavíková – učiteľka, výchovná poradkyňa – sos.silhavikova@gmail.com
Mgr. Oľga Obrtalová – učiteľka – sos.obrtalova@gmail.com
Mgr. Anna Šebová – učiteľka – sos.sebova@gmail.com
Mgr. Viera Gogorová – majsterka OVY – sos.gogorova@gmail.com

Mgr. Erika Dvorakovičová – finančná účtovníčka, hospodárka (mzdy, personalistika, účtovníctvo, rozpočtovníctvo, pokladňa)  e.dvorakovic@gmail.com
Jana Mlynárová – sekretárka, referent školského stravovania soskalna1@gmail.com
Iveta Meszarošová – upratovačka
Mária Jančová – kuchárka
Július Halló – údržbár, školník
Imrich Dvorakovič – údržbár, školník