Zoznam členov Rady školy pri SOŠ Kalná nad Hronom

 1. Ing. Alexander Bačík, delegovaný NSK
 2. Mgr. Štefan Baniar, delegovaný NSK
 3. Mgr. Erika Dvorakovičová, zástupca nepedagogických zamestnancov, tajomník RŠ
 4. Mgr. Viera Gogorová, zástupca pedagogických zamestnancov, predseda RŠ
 5. Henrieta Guzmická, zástupca rodičov
 6. Daniel Híc, zástupca rodičov
 7. Ing. Jaroslav Ivan, delegovaný NSK
 8. Blanka Kleinová, zástupca rodičov
 9. Mgr. Mária Mináriková, delegovaná NSK
 10. Monika Saloňová, zástupca žiakov
 11. Mgr. Anna Šebová, zástupca pedagogických zamestnancov, podpredseda RŠ

Kontakt na členov Rady školy zabezpečí Mgr. Viera Gogorová predseda Rady školy telefonicky

V Kalnej nad Hronom dňa 5.5.2016